Zajímají Vás odborné informace o inovacích v dlouhodobé a přímé péči?

Pak jste správně v sekci „Více o tématu“. Informace jsou děleny do pěti okruhů dle tematického

zaměření.

Přejeme příjemné čtení!

 

 

———————————————————————————————————————————————

Tento web vznikl v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé

péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České

republiky.

Cílem platformy je zprostředkovat odborné informace a příklady dobré praxe na téma inovace

systému, kvality a rozvoje sociálních služeb. Web je určen cílové skupině projektu, odborné veřejnosti

a dalším zájemcům o sociální inovace.

Kromě odborných informací zde naleznete také kontakty o inovativních poskytovatelích sociálních

služeb a případové studie z oblasti sociální péče od zahraničních partnerů projektu.