Sociální inovace a jejich přínos pro společnost

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Závěrečná zpráva projektu. CESES FSV UK 2012 [online] Portál pro sociální oblast města Prahy [citováno 2013-08-23].
Dostupné z: http://www.socialni.praha.eu/public/41/de/fe/1371068_ 246848_pss_zav_zprava.pdf

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace. Inovace v malých a středních podnicích (MSP) [online]. 2014 [cit. 2014-07-22].
Dostupné z: http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020/cast-ii-vedouci-postaveni-v-prumyslu/inovace-v-malych-a-strednich-podnicich-msp/novinky/vyhlaseni-cen-pro-socialni-inovace

České sociální podnikání. Tessea [online]. 2011 [cit. 2014-07-14].
Dostupné z:
http://české‑socialni‑podnikani.cz/images/pdf/Studie_infrastruktury_TESSEA_plna_verze_podzim2011.pdf

Ministerstvo práce a sociálních věcí. MPSV [online]. 2014 [cit. 2014-07-22].
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/

Podnikatel. Sociální firmy [online]. 2014 [cit. 2014-07-17].
Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/O-podnikani/socialni-podnikani/Socialni-podnikani-verejna-podpora-priklad-podniku.html

Sociální ekonomika. Sociální ekonomika [online]. 2013 [cit. 2014-07-12].
Dostupné z: http://www.fokuslabe.cz/odkazy/socialni-ekonomika/

Sociální firmy. Sociální firmy [online]. 2014 [cit. 2014-07-17].
Dostupné z: http://www.socialnifirmy.cz/index.php/nakupujte-od-socialnich-firem/co-je-socialni-firma

Sociální podnik. Csas [online]. 2013 [cit. 2014-07-17].
Dostupné z: http://www.csas.cz/static_internet/cs/Komunikace/Spolecenska_odpovednost/Spolecenska_odpovednost/Prilohy/principy_soc_podniku.pdf

Sociální podnikání. Sociální podnikání [online]. 2014 [cit. 2014-07-16].
Dostupné z: http://www.socialnipodnikani.info/test-1/

The International Scientific Conference. Sociální firmy [online]. 2012 [cit. 2014-07-15].
Dostupné z:http://ocs.ef.jcu.cz/index.php/inproforum/INP2013/paper/viewFile/288/269

Ústav sociálních inovací. Případové studie [online]. 2014 [cit. 2014-07-22].
Dostupné z: http://www.socialni-inovace.eu/pripadove-studie/pripadove-studie.html

VALENTOVÁ, Marie, Emmanuele PAVOLINI a Radoslav GOLDMANN. Evropský sociální monitoring: jak uchopit sociální kvalitu: (přehledová studie a konceptualizace problému). 1. vyd. Editor Ivana Marášková. Praha: VÚPSV, 2003, 61 s. ISBN 80-239-1440-5.

VESELÝ, A. Analýza a vymezení problému ve veřejné politice. Praha: FSV UK, 2006. 32 s. Pražské sociálně vědní studie. Veřejná politika a prognostika, PPF-008. ISSN 1801-5999.