Sociální inovace a rozvoj lidských zdrojů v dlouhodobé péči

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2014 Sb., o dobrovolnické službě
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

KOL. AUTORŮ. Bipartitní dialog ve zdravotnictví a sociálních službách. Praha: Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2013. ISBN 978–80–905248–4–2

KOL. AUTORŮ. Manuál transformace ústavů. Praha: MPSV, 2013.
ISBN 978–80–7421–057–0

MALÍK HOLASOVÁ, V. Kvalita v sociální práci a sociálních službách. Praha: Grada, 2014.
ISBN 978–80–247

MATOUŠEK, O. a Kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.
ISBN 80–7178–548–2

MATOUŠEK, O. a Kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2007. ISBN 978–80–7367–310–9

STOCK, CH. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, 2010.
ISBN 978–80–247–3553–5

TOŠNER, J., SOZANSKÁ, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál, 2002. ISBN 80–7367–178–6

VRTIŠKOVÁ, M. Teorie a metody sociální práce. Brno: Tribun EU s.r.o. 2009.
ISBN 978–80–7399–877–6