Sociální inovace a rozvoj lidských zdrojů v dlouhodobé péči


V ČR pro velkou skupinu zdravotně postižených a pro poradenskou činnost vznikly v roce 2004 při Národní radě zdravotně postižených České republiky (NRZP ČR) poradny. V souladu se zákonem o sociálních službách zaregistrovala NRZP ČR na konci roku 2006 sociální službu s názvem Poradenství pro uživatele sociálních služeb. Úzká propojenost NRZP ČR a poradenské činnosti má velký význam. Vychází z reálných podkladů a je možno ihned, po ověření funkčnosti nových systémových změn v praxi, navrhovat případné legislativní změny. Tato sociální služba od ledna 2011 má název Poradenství NRZP ČR.

Na poradnu se mohou obrátit všechny osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního okolí osob se zdravotním postižením.

Poradny nabízí bezplatné sociální poradenství v následujících oblastech:

 • • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta
  • podpora práv klientů v občansko-právních záležitostech (bytová problematika, občanské, rodinné a pracovní právo)
  • sociální a sociálně právní poradenství
  • speciálně pedagogické poradenství
  • odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým handicapem ve znakovém jazyce (poradna Praha)
  • problematika opatrovnictví u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a problematika zbavování nebo omezování   způsobilosti k právním úkonům
  • poradenství v oblasti odstraňování bariér a bezbariérových úprav bytů a bytových domů
  • poradenství týkající se rehabilitačních, kompenzačních a reedukačních pomůcek
  • zprostředkování další odborné pomoci, návazných specializovaných služeb a spolupráce s pomáhajícími organizacemi
  • podpora klientů při projevech diskriminace v oblasti zaměstnávání, bydlení atd.
  • konzultační a informační činnost
  • přednášková činnost