Máte zájem o zahraniční zkušenosti?

Pak jste správně v sekci „Inspirace ze zahraničí“. Naleznete zde případové studie za tří evropských

zemí; Skotska, Polska a Bulharska.

Dále právě zde naleznete jiné texty zabývající se problematikou dlouhodobé péče, péče o seniory či inovacemi.

Skotský model podpory řízené jednotlivcem
Projekt „University pro pacienty“
Dlouhodobá péče v Polsku
Dlouhodobá péče v Bulharsku
Národní koncepce prosazování aktivního života seniorů v Bulharsku
Sociální dávky ve Skotsku
Sociální podnikání v Polsku
Příspěvky na péči v Polsku

Nechejte se inspirovat fungující praxí ze zahraničí!

 

 

———————————————————————————————————————————————

Tento web vznikl v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé

péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České

republiky.

Cílem platformy je zprostředkovat odborné informace a příklady dobré praxe na téma inovace

systému, kvality a rozvoje sociálních služeb. Web je určen cílové skupině projektu, odborné veřejnosti

a dalším zájemcům o sociální inovace.

Kromě odborných informací zde naleznete také kontakty o inovativních poskytovatelích sociálních

služeb a případové studie z oblasti sociální péče od zahraničních partnerů projektu.