Využití informačních a komunikačních technologií v péči

Dalším aspektem využití informačních technologií je vzdělávací sféra. Vzdělávání je klíčovou činností pro rozvoj informační společnosti. Současný svět se mění rychleji než kdykoliv předtím, množství informací a technologický pokrok narůstá exponenciálně.

Systémový přístup zajišťuje prohlubování odbornosti, posílení multioborových znalostí a měkkých osobnostních a komunikačních kvalit. Odbornost instituce i podpora růstu dalších znalostí a dovedností nad rámec odbornosti vytváří výborný potenciál pro zajištění profesionálně-konzultačního postoje ke klientovi/pacientovi, zvyšuje konkurenceschopnost a vede k rozvoji nejen instituce, ale i celého oboru. Zároveň je tento odborný i profesní rozvoj začleněn v procesech řízení lidí ve firmě včetně ukotvení do firemní strategie.

ICT mohou pomoci jak zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb zlepšit své schopnosti a rozšířit si své znalosti, tak také jejich klientům. Zaměstnanci mohou prostřednictvím internetu absolvovat online kurzy či semináře a zvýšit tak svoji kvalifikovanost. U klientů působí informační technologie v mnohem skromnější rovině.

Senioři či zdravotně postižení mohou prostřednictvím používání telefonu či počítače zůstat v kontaktu se svými nejbližšími a zároveň si udržet kontakt také s okolním světem. Starší osoby jsou ovšem k používání moderních technologií často velice skeptické a používají je pouze zřídka. Není tedy běžnou praxí, aby v domově seniorů či domově s pečovatelskou službou byly pro klienty k dispozici počítače. Ovšem i taková zařízení již existují (například Domov seniorů v Praze 4 – Háje).