Využití informačních a komunikačních technologií v péči

Organizace používají širokou škálu technologií pro správu informací, provádění operací, a doručení služby. Na úrovni terénní práce jsou nejčastěji využívány notebooky a telefony, popřípadě smartphony. V pevné základně je pak nejčastěji využívána PC sestava s připojením na internet. Toto vše je využíváno k výměně dat a informací mezi pracovníky jak v terénu, tak i externími, a základnou dané instituce. S příslušným připojením mohou uživatelé ICT komunikovat bod po bodu. To znamená, že komunikace může probíhat přes mobilní telefon, ale také lze s přístupem k internetu rozšířit možnosti komunikačních prostředků:

  • • e-mail
  • • VoIP aplikace (např. SKYPE) 177
  • • intranety
  • • blogy
  • • sociální sítě