Využití informačních a komunikačních technologií v péči

CEJPEK, J. Informace, komunikace a myšlení — Úvod do informační vědy. 1.vyd, Praha: Karolinum, 2006, 233 s. ISBN 978-80-246-1037-5

GOURLAY, L.; HULLOCK, P. English for It and Internet. Heinle ELT part of Cengage Learning Ltd., 2006, 120 s. EAN 9781844805273

LÉVY, P. Kyberkultura. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2001, 229 s. ISBN 8024601095

SAK, P., MAREŠ, J., NOVÁ, H., RICHTER, V., SAKOVÁ, K. Člověk a vzdělání v informační společnosti — Vzdělávání a život v komputerizovaném světě. 1. vyd. Praha: Portál, 290 s. ISBN 978-80-7367-230-0

ZOUNEK, J.; SUDICKÝ, P. E-learning učení (se) s online technologiemi. 1. vyd. Wolters Kluwer, 2012, 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6