Využití informačních a komunikačních technologií v péči

Je nezpochybnitelným faktem, že elektronizace služeb zajistí udržitelnost sociálních dávkových systémů včetně veřejného zdravotního pojištění s ohledem na novou a měnící se demografickou situaci. Smysl elektronizace služeb je tedy nejenom zjednodušit a zesystematizovat sociální služby v zemi, ale také zajistit jejich větší kompatibilitu a přehlednost pro poskytovatele i samotné příjemce služby.

Jedním ze zásadních problémů zavádění podobných inovativních aspektů jsou často finanční důvody. Elektronizace služeb je sice velice prospěšnou a důležitou, nicméně také velice drahou záležitostí. Třebaže subjekty často cítí, že zavedení informačních systémů by bylo potřebné a žádoucí, není k jejich instalaci přikročeno, a to částečně právě z důvodu nedostatku potřebných financí. Finanční stránka je další oblastí, kdy menší instituce nedisponují takovým kapitálem, aby své ICT mohly rozšiřovat v mnohem větším měřítku.