Využití informačních a komunikačních technologií v péči

Informační technologie jsou již v sociálních službách běžným prvkem, ale jejich fungování a evidenční základna se stále vyvíjí. ICT nicméně představují veliký potenciál pro další rozvoj a použití, ovšem jsou provázeny různými problémovými otázkami, především otázkami spojenými s etikou a bezpečností dat.

V současné době se rozvíjí trend stále většího využívání informačních a komunikačních technologií. Přestože se může zdát, že oblast sociální práce zaostávala za jinými odvětvími v přijímání technologií, instituce zaměřující se na oblast sociální a zdravotní péče se stále častěji stávají sofistikovanějšími a jejich používání ICT technologií, zvláště pak bezdrátové technologie, jako jsou mobilní telefony, se stává samozřejmostí. Instituce otevřeně spolupracují s řadou partnerů. Podporovat rozvoj technologií a dosahovat stejnoměrnosti technologických balíčků je jistě v dnešní době nezbytností a určujícím trendem. Tento typ umožňuje organizovat skupiny a koordinovat jejich požadavky v naději, že se šetří náklady a maximalizují výhody. Některé instituce jsou zapojeny do různých partnerství se soukromým sektorem, akademickou obcí a dalšími nestátními organizacemi. Důležité ovšem je, že instituce jsou nakloněny novým vizím.

Pravděpodobně nejdůležitějším aspektem je adresnost konkrétních potřeb uživatelů služeb. Je nezbytné, aby informační a komunikační technologie respektovaly požadavek cílové skupiny osob, kterým jsou adresovány. První krokem při zvažování možností použití informačních technologií v sektoru sociálních služeb by tedy měla být jednoznačná identifikace potřeby, na kterou by zavedení ICT mělo reagovat.