Využití informačních a komunikačních technologií v péči

ICT jsou v současné době běžné technologie a jejich použití ve sféře sociálních služeb se rozrůstá. Informační podpora v sociálních a částečně také zdravotních službách je prostředkem naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy a informační rovnováhy a aktivní účasti občanů. Elektronizace služeb zároveň umožňuje zajistit dostupnost, bezpečnost a lepší kvalitu poskytované zdravotní a sociální péče.

Technologické možnosti, které představuje integrace ICT do sociální péče, jsou různé způsoby lokalizace a komunikace, management péče, tísňová péče, objednávání služeb do domu či asertivní technologie pro podporu zdravotně postižených.

Komunikace je nezbytnou součástí činnosti každé organizace. Instituce zaměřující se na sociální a zdravotní péči (dále jen instituce) nejsou výjimkou. Tyto instituce musí být schopny předávat a přijímat informace, řešit neustále se měnící podmínky, potřeby, provozní problémy a reagovat na aktuální trendy a výzkumy v oblasti sociální a zdravotní práce. Pro instituce jsou informace nejen nesmírně cenné, ale také musí být jasné a v co nejvyšší míře šiřitelné dále. Účinnost komunikace je tedy velmi důležitou součástí a organizace spoléhají na informační a komunikační technologie jako na nedílnou součást své práce. Mnohé z nich vnímají ICT jako důležitý nástroj pro optimalizaci provozu a výměnu informací. Nedílnou součástí je také jednotný sběr dat, který souvisí s národními i nadnárodními zprávami o aktuálním stavu dané sociální oblasti, ale také o strategiích a budoucím plánování.

Instituce se snaží v dnešní době co nejvíce přizpůsobit trendu využívání ICT technologií jak v rámci komunikace uvnitř organizace, tak i v rámci komunikace směrem ke klientovi. Změny nejsou vždy přijímány jen s oblibou. V sociální oblasti se především klade důraz na vztah sociální pracovník/terapeut/psycholog/psychiatr – klient. Také se klade velký důraz na komunikaci kolega – kolega, a to v otevřené diskuzi na pracovišti. Ve zdravotnické oblasti je zaměření především k pacientovi, nové přístroje, komunikace s pacientem a další. Zavádění nových ICT technologií není vždy jednoduchou záležitostí.